2 alumni

Sevastopol National Technical University, Sevastopol : 2 alumni

Yuliya Klyukovkina
QA team lead, Adyax
Dmitry Chernysh
Graphic Designer, Brave Branding